+420 602 173 936 prodejna

Součástí areálu je rozsáhlé zahradní prodejní centrum a zookoutek zakrslých hospodářských zvířat.

V době houstnoucí sítě obchodních a zahradních center záměrně budovaných na hlavních dopravních tazích či v sídelních aglomeracích, Vás zveme na východní okraj města Boskovice, do údolního zářezu říčky Bělé, pod západním okrajem Drahanské vrchoviny.

Zde najdete na jihovýchodním svahu v nadmořské výšce 375 - 425 m.n.m. rozsáhlou zahradu okrasných a ovocných dřevin. Celý areál je přirozenou součástí významného krajinného prvku (VKP) Dva dvory – Šmelcovna, vyhlášeného a registrovaného Geografickým ústavem ČSAV Brno, referátem životního prostředí Okresního úřadu Blansko a městem Boskovice. Dnes již téměř sedmi hektarový, soukromý veřejnosti přístupný, přírodní, naučný a odpočinkový areál je členěný na plochy s přirozeným vegetačním porostem lesa a květnatých luk VKP a na plochy cíleně osázené sortimentem mnoha tisíců kultivarů okrasných rostlin. (listnaté, jehličnaté stromy a keře, popínavé rostliny, vřesovištní, mokřadní a bahenní, okrasné trávy, trvalky a další). Modelové výsadby okrasných rostlin jsou doplněny širokým sortimentem ovocných dřevin v obnovovaném historickém jabloňovém sadu. Sortiment jádrového, peckového a bobulového ovoce je rozšířen o okrajové druhy (rakytník, muchovník, kanadské borůvky, kustovnice a další).

Jednotlivé kultury a části arboreta jsou vzájemně propojeny téměř třemi kilometry cestiček a pěšin s přirozeným povrchem a odpočívadly. V provozu arboreta a přilehlém zázemí objektu Dva dvory jsou sezónně pořádány tématické akce a výstavy.

Části areálu arboreta:

Nemalou pozornost si zaslouží výsadby sortimentu japonských a dlanitolistých javorů, sakur, magnolií, rododendronů a čarověníků jehličnanů. Je našim přáním, aby noví návštěvníci a zákazníci se k nám rádi vraceli, tak jako ti dosavadní. Aby od nás odcházeli uspokojeni nejen naší obchodní nabídkou zahradního prodejního centra, ale i s poznáním mnoha rodů a druhů rostlin přirozených porostů významného krajinného prvku i cíleně provedených výsadeb cizokrajných listnatých i jehličnatých dřevin, travin, trvalek a dalších.

Arboretum Šmelcovna

Zahradní centrum Šmelcovna Boskovice.

Zahradnické služby.

Provoz vlastního arboreta.

Výstavní hala Dva dvory.

Rychlý kontakt

Navštivte nás