+420 602 173 936 prodejna

Výsadby jsou vkusně zakomponovány do přirozených květnatých luk a lesa

Okrasná část arboreta je členěna na 105 cíleně osázených záhonů a partií s množstvím okrasných dřevin listnatých i jehličnatých a širokého sortimentu vřesů, vřesovců, rododendronů, trvalek, travin, cibulovin, vodních a dalších rostlin. Tyto výsadby jsou vkusně zakomponovány do přirozených květnatých luk a lesa významného krajinného prvku a dočasného stromového patra Prunus cerasifera. S místními a evropskými dřevinami stromového vzrůstu se návštěvníci seznámí na vyznačených stezkách.

 • Alnus glutinosa - olše lepkavá 
 • Salix alba - vrba bílá 
 • Salix caprea - vrba jíva 
 • Malus sylvestris – jabloň lesní 
 • Pyrus communis – hrušeň obecná 
 • Acer platanoides – javor mléč 
 • Acer campestre – javor babyka 
 • Acer opalus – javor kalinolistý 
 • Quercus petrarea – dub zimní
 • Quercus robur – dub letní 
 • Quercus rubra - dub červený 
 • Prunus avium - třešeň ptačí 
 • Carpinus betulus – habr obecný 
 • Fraxinus excelsior – jasan ztepilý 
 • Fagus sylvatica – buk lesní 
 • Tilia cordata – lípa malolistá 
 • Pinus sylvestris – borovice lesní 
 • Cornus mas – dřín obecný

Arboretum Šmelcovna

Zahradní centrum Šmelcovna Boskovice.

Zahradnické služby.

Provoz vlastního arboreta.

Výstavní hala Dva dvory.

Rychlý kontakt

Navštivte nás