V době houstnoucí sítě obchodních a zahradních center záměrně budovaných na hlavních dopravních tazích či v sídelních aglomeracích, Vás zveme na východní okraj města Boskovice, do údolního zářezu říčky Bělé...

 

 

Nad Arboretem Šmelcovna Boskovice, v lokalitě Dvou dvorů se nachází budova s technickým zázemím, sídlem firmy a občerstvením. V těchto prostorách jsou pořádány kulturní, veřejné i privátní akce.

Na volné ploše bývalého ovocného jabloňového sadu v jihozápadní části arboreta je samostatně vysazen široký sortiment rostlin rodu Prunus s dočasnou podsadbou holandských vřeten rezistentních odrůd jabloní.

Je součástí areálu arboreta a zabezpečuje široký sortiment okrasných a ovocných rostlin z vlastní produkce, nákupu, od předních tuzemských firem z řad Svazu školkařů ČR a dovozu, včetně materiálů pro zakládání a údržbu zahrad.

Okrasná část arboreta je členěna na 105 cíleně osázených záhonů a partií s množstvím okrasných dřevin listnatých i jehličnatých a širokého sortimentu vřesů, vřesovců, rododendronů, trvalek, travin, cibulovin, vodních ...

S realizací sadovnických úprav a údržbou veřejné, či soukromé zeleně máme dlouholeté zkušenosti. Na svém kontě již máme nespočet vybudovaných zahrad a několik medailových ocenění ze soutěží a výstav.